Mobile version: English below

Informatie over de Muscari

Op deze pagina is alle informatie over de muscari te vinden. De naam Muscari is afkomstig van het Latijnse woord ‘muscus’ ; wat muskusachtig betekent.  Dit heeft de Muscari te danken aan de muskusachtige geur die de bloem kan hebben. Het Nederlandse woord voor Muscari is Blauwe druif. De Muscari is afkomstig uit het Middelandse-zeegebied doorlopend tot aan de Kaukasus. De kleuren van de bloem zijn er niet alleen in blauw- of paarstinten, maar ook in de witte, gele en zelfs roze kleuren. De ‘Genus Muscari’ is afkomstig uit de Asparagaceae-familie (Aspergefamilie), de Hyacint en de Scilla vallen ook onder deze familie. Er zijn meer dan tien verschillende species. Dit zijn:

 • Armeniacum (de gangbare blauwe druif)
 • Aucheri
 • Azureum
 • Botroides (vaak wit)
 • Comosum (beter bekend als de kuifhyacint)
 • Latifolium (met zijn bijzondere kuif)
 • Macorcarpum (met een paars/gele cultivar)
 • Massayanum
 • Muscarimi
 • Neglectum (de zeer donkerblauwe variant)
 • Pallens

Deze species hebben meer dan 80 verschillende Cultivars gebracht.

Bloembollen

De bloembollen worden in de herfst geplant op ongeveer tien centimeter diepte. Begin februari komen de eerste delen van de plant boven en groeien tot zo’n twintig centimeter. In april bloeit de blauwe druif. De kracht van de bloembollen is het verwilderen. De bollen jongen op een natuurlijke wijze aan en daardoor komt er ieder jaar een mooie plek blauwe druiven naar boven.

Bloembollen (waaronder Muscari) worden al meerdere eeuwen gekweekt in Nederland. De bloembollenteelt is in de laatste decennia pas grootschalig gemechaniseerd. Op dit moment beslaat het totale Muscari areaal zo’n 150 hectare.

Vroeger werd de Muscari armeniacum ‘’arme jacob’’ genoemd. Dit kwam omdat er niet veel geld verdiend werd aan de bollenteelt, doordat de verkoopprijs van de bollen niet hoog was.

Blauwe druiven worden op commerciële wijze gekweekt voor de droogverkoop, pottenbroeierij en de snijteelt. De kleine maten bollen worden verkocht voor de droogverkoop. Dit zijn de pakketjes met bollen die in tuincentra te koop zijn voor in de tuinen en perken. De grotere bolmaten worden gebruikt in de pottenbroeierij (bollen op pot) en snijteelt (bosjes bloemen). Potjes en bosjes blauwe druiven zijn verkrijgbaar vanaf januari tot en met april.

Information about the Muscari

On this page you can find information about the muscari. The name of the Muscari is Muscari comes from the Latin word: musk. The English word for Muscari is grape hyacint. This because of the musky smell that the Muscari can have. The Muscari comes from the Mediterranean area up to and including the Caucasus. The color of the flowers are not only blue or purple, but even white, yellow and pink. The genus Muscari is from the Asparagacea Family (Family from the asparagus). The Hyacint and Scilla are also from this family. There are more than ten different species. These are:

 • Armeniacum (The current blue one)
 • Aucheri
 • Azureum
 • Botryoides (Mostly white)
 • Comosum
 • Latifolium (With his special lock)
 • Macorcarpum (With a purple/yellow variety)
 • Massayanum
 • Muscarimi
 • Neglectum (The dark blue one)
 • Pallens

All those different species brought us more than 80 different varieties.

Flowerbulbs

The flowerbulbs are planted in the soil during autumn at approximately ten centimetres deep. The first leaves grow out around February. The grape hyacints flowers in April and gets twenty centimetres high. The Muscari will survive a couple of years in the soil and is very strong. The grape hyacint come above the ground every year.

Flower bulbs are grown in the Netherlands over century’s. An ambitious mechanization took place in the last decades. The total area where Muscari are grown is about 150 hectares.

The Grape hyacints is commercially grown for dry bulb sale and grow the bulbs in greenhouses. Small sized bulbs are used for dry bulb sale, which you can find in garden centres. They are sold for flowerbeds and gardens. Big sized bulbs are used for forcing the bulbs as potted plant and forcing the bulbs for bunches of flowers. These products are mostly offered from January up to and including April.