Mobile version: English below

De kunst van het kweken van de Muscari bloemen

Hoe gaat het kweken van de muscari bloemen? De normale bloeitijd van een Muscari is in april, hoe kan het dan dat de kweker de Muscari al vanaf 1 januari in bloei kan krijgen? Eigenlijk houden we de bollen voor de gek! Als de bollen inwendig een volledig ontwikkelde bloem hebben aangelegd gaan de bollen in september de koeling in (de preparatie). In deze koeling denken de bollen dat de winter al begonnen is (eerder dan normaal). Tijdens hun winter worden de bollen (in december) geplant op potgrond. De kisten met geplante bollen gaan een aantal weken terug in de koeling, waar ze kunnen bewortelen en alvast een klein plantje kunnen maken. Wanneer dit plantje niet groter groeien mag, wordt de koeling kouder gezet waardoor de bollen ‘stilstaan’ en niet meer verder groeien. Vanaf dit moment is het wachten tot ze de kas in mogen.

Vanaf half december worden er iedere dag een aantal kisten van de koeling naar de kas verhuist. Door de lange koude winter hebben de bollen zin in het voorjaar, ze kunnen niet wachten! In de kas is het een lekker ‘voorjaars’ temperatuurtje, waardoor de planten uitgroeien tot een mooie Muscari bloem! Dit gebeurt in ongeveer twee weken tijd. Daarna worden de bloemen geplukt, gebost, gelijkmatig afgesneden, verpakt en op water gezet. Na een paar dagen komen de bloemen via de kwekerij, bloemenveiling, exporteur en bloemenwinkel bij de consument terecht.

The art of growing  Muscari flowers

The bulbs are grown in the greenhouse when they are big enough. This happens the following year.

How are they grow muscari flowers? Normally the Muscari flowers in April. But how is it possible that a grower can force the Muscari to flower from the first of January? Actually, the grower is fooling the bulbs. If the bulbs developed a complete flower they go into the cold store in September (preparation). The bulbs think that the winter has already started at that moment (earlier than usual). The bulbs are planted in special soil in December and go back in the cold store. In the cooler the bulbs grow roots and a small plant. If the plant grows to big the temperature in the cold store will be set lower, at that moment the bulb is not growing anymore because it’s too cold. From that moment the bulbs wait until they go into the greenhouse.

Half December the crates with bulbs are moved from the cool store tot the greenhouse. The bulbs are really excited for the spring, they can’t wait! The greenhouse has a nice spring temperature where the flowers can grow to a beautiful Muscari flower. This growing process takes about two weeks. When the flower is finished and it’s good enough the crates are moved to another shed. There the flowers are bunched, cut equally, packed and put on water. The flowers go to the auction, exporting companies, flower shop and then arrive at the consumer.

Foto’s van het kweken van de bloemen in de kas.

Pictures of growing the flowers in the greenhouse.

 • Plantlijn

  Planting line

 • Bollen planten

  Planting bulbs

 • Kas

 • Net uit de cel…

  Just out of the cooling…

 • … tot in bloei!

  … till its flowers!

 • Bloemen bossen

  Bunching the flowers